Как осуществить нострификацию диплома в Чехии

Апостиль та легалізація

Для проведення процедури визнання диплома необхідно підтвердження того, що цей документ виданий реально існуючим навчальним закладом, який має відповідну офіційну акредитацію. Для цього використовується апостиль (спеціальний знак, який проставляє на документах і їх копіях уповноважена організація) або легалізація (набір печаток уповноважених міністерств і консульств країни, в якій видано диплом).

У Чехії існують різні вимоги оформлення документів про освіту для різних країн.

Для дипломів, виданих в Грузії, Казахстані, Азербайджані та інших пострадянських країнах, необхідний апостиль. Узбецькі та таджицькі документи доведеться підтверджувати процедурою консульської легалізації.

Як проходять нострифікацію медичні дипломи

Нострифікація диплому лікаря в Чехії – складна багатоступінчаста процедура. Лікаря або медсестру в цій країні не допустять до роботи за спеціальністю, якщо вони не підтвердять не тільки рівень професійної кваліфікації, але і здатність до спілкування з пацієнтами чеською мовою.

Визнання іноземних медичних дипломів в Чехії включає наступні етапи:

 • Підтвердження диплома в університеті.
 • Вивчення чеської мови, чеської медичної термінології, системи охорони здоров’я та медичного законодавства ЧР.
 • Апробаційні тести.
 • Проходження практики.
 • Завершальний усний іспит.

Диплом лікаря або стоматолога подається на нострифікацію на 1-й медичний факультет Карлового університету в Празі або на медичні факультети Університету імені Масарика в Брно, Остравського університету, Університету ім. Палацького в Оломоуці. Нострифікацію диплома медсестри можна провести в університетській клініці Мотол в Празі. Процедура проходить так само, як і підтвердження дипломів за іншими спеціальностями.

Для здачі апробаційної іспиту лікарі, стоматологи та медсестри повинні володіти чеською мовою на рівні не нижче В2 і пройти курс профільної підготовки. Навчання на мовних курсах поза Чехії зазвичай виявляється недостатньо ефективним через відсутність мовного середовища, тому мовні курси слід проходити в Чеській Республіці.

Тут є спеціалізований курс для іноземних абітурієнтів, які вступають у медичні виші, але він підійде і для лікарів, бажаючих оволодіти чеською мовою. Базовий річний курс SMART варто 3760€, STANDARD – 4580€, COMPLEX – 5210€, а інтенсивний піврічний курс SEMESTER – 2690€. Студентам надається житло в упорядкованих гуртожитках (вартість 180-420€ в місяць) та допомога у нострифікації диплома. Після завершення курсу ви складаєте іспити на отримання державного сертифікату з чеської мови рівня В2 або С1.

На апробаційні тестах вам потрібно продемонструвати знання за спеціальністю і знайомство з чеським медичним законодавством. Інститут післядипломної підготовки Міністерства охорони здоров’я Чехії двічі на рік проводить курси для лікарів-іноземців незадовго до термінів здачі тестів. Програма для стоматологів займає 4 дні та коштує 220€, для лікарів — 7 днів, ціна 390€. Курс по системі охорони здоров’я Чехії — 2 дні, 150€.

Заяви на проходження медичної апробації приймаються два рази на рік – до 28 лютого до 28 серпня. Всі тести та іспити здаються на чеською мовою.

При запису на апробацію потрібно подати такі документи:

 • Заява
 • Копія закордонного паспорта.
 • Нотаріально завірена копія нострифікації диплома.
 • Нотаріально завірена копія судового перекладу диплому та додатку до диплому.
 • Судовий переклад довідки про несудимість в країні проживання та довідка про несудимість в Чехії (термін дії не більше 3 місяців).
 • Довідка від терапевта про відсутність протипоказань для роботи лікарем або стоматологом (дійсна протягом 3 місяців). Якщо довідка видана не в Чехії, має бути судовий переклад на чеську мову.
 • У випадку зміни прізвища у шлюбі – нотаріально завірену копію свідоцтва про шлюб.
 • Квитанцію про оплату держмита.

Сума держмита при першій спробі проходження апробації становить 1500 крон за кожен тест, при другій – 2000 крон, за третю і наступні ви платите 3000 крон.

Іспит включає два письмових тесту – за професійним знанням і за законами системи охорони здоров’я Чехії. Обидва тести проводяться в один день. Іспит вважається зданим, якщо кількість правильних відповідей складе не менше 70%. У цьому випадку ви отримаєте дозвіл на проходження медичної стажування.

Практика проходить у будь-якому медичному закладі Чехії протягом не менше 5 місяців для лікарів і 40 днів для медсестер за умови повної зайнятості. Стажист працює під наглядом лікаря-куратора. За час роботи практикант проводить 5 тематичних досліджень і становить щоденник практики. Одне з досліджень повинно бути представлено на усному іспиті.

Після закінчення стажування потрібно складати усний іспит. Держмито за нього при першій спробі – 4000 крон, другий – 6000 крон, третьої та наступних – 9000 крон. Цей іспит — найважливіша частина апробації. Якщо ви здали його успішно, то отримуєте сертифікат, який дозволяє працювати лікарем в Чехії.

Нострификация российского диплома в Чехии

Для того, чтобы пройти нострификацию диплома Вам необходимо:

— подать заявление в государственный вуз ЧР (на сайте каждого вуза своя форма заявления), который ведет обучение по специальности Вашего диплома;

— подать документы: переведенные на чешский язык и нотариально заверенные копии диплома и приложения к диплому, а также внести оплату 3 000,- крон  вузу за рассмотрение документов нострификации диплома в Чехии.

Нострификация диплома в Праге

В государственных вузах эту процедуру проводят отделы нострификации иностранных дипломов. Нострификационная комиссия сравнивает программу вашего диплома с программами своего вуза и, если программы в целом соответствуют, Ваш диплом признается, т.е. нострифицируется.

Решение о признании диплома, согласно действующего закона, вуз имеет право принимать в течение 60 дней.Какой именно государственный вуз нострифицировал Ваш диплом, не имеет значения. После признания диплома в ЧР, вы имеете право продолжить образование в вузе, а также получаете право использовать соответствующий академический титул: Bc (бакалавр), Mgr (магистр).

Нострификация экономических и технических дипломов в Чехии, как правило, проходит без проблем, чуть сложнее нострификация гуманитарных дипломов. Нострификация диплома юриста в Чехии: самые сложные дипломы – юридические, т.к. в Чехии специальность «Право» не делится на бакалавриат и магистратуру – обучение идет по пятилетней магистерской программе. Сколько лет можно учиться в Чехии бесплатно в вузе.

Нострификация российского диплома в Чехии

Где и как сделать нострификацию высшего образования в Чехии? Итак, еще раз повторим. Если речь про диплом о высшем образовании и, если это не нострификация диплома врача в Чехии: ищите факультет, где есть похожая специальность. Потом, после того как определитесь с факультетом или на сайте факультета (или на сайте университета этого факультета) ищите контакты тех, кто занимается нострификацией высшего образования. Начинаете общаться. Все выясняете. В общем процедура вся может быть удаленной (пересылка почтой всех необходимых документов). Бывают иногда экзамены — но тогда это не удаленно. Вуз, который проводит у вас нострификацию диплома в Чехии и университет, куда вы хотите поступать – это абсолютно разные вещи. Система высшего образования в Чехии.

Профессиональное признание в Чехии

Признание иностранных высших образований и квалификаций в Чехии (т.н. нострификация диплома в Чехии) – это процедура академического признания отдельных иностранных высших образований и квалификаций, полученных соискателем, т.е. выпускником иностранного вуза; процедура представляет собой административное производство, проводимое на основании заявления, поданного заявителем в соответствии со статьями 89 и 90 Закона № 111/1998 Сб. о высших учебных заведениях и о внесении изменений в другие законы (Закон о высшем образовании), с поправками, совместно с № 500/2004 Сб., Административно-процессуальный кодекс с поправками. Обязанности иностранцев в Чехии.

Процедура признания иностранных высших образований в Чехии и квалификаций не предполагает профессионального признания, т.е. не касается признания образования для выполнения так называемых регламентированных профессий, таких как учитель, врач, юрист, архитектор. Нострификация диплома в Чехии сама по себе не дает владельцу права заниматься регулируемой профессией. Признание профессиональных квалификаций для осуществления регулируемых профессий регулируется специальными правовыми нормами –

Требование более высокой формы подтверждения диплома и приложения к диплому

Государственному вузу может потребоваться высшая проверка оригиналов иностранного диплома и приложения к диплому, так называемая суперлегализация, т.е. проверка подлинности подписей и печатей на дипломе и приложении к диплому Министерством иностранных дел. государства, в котором находится иностранный университет, выдавший документы, или компетентный иностранный орган и компетентное посольство Чешской Республики, если международным договором, которым связана Чешская Республика, не предусмотрено иное.

Если вместе с заявлением подается диплом и приложение к диплому, выданное в стране, присоединившейся к Гаагской конвенции или «Конвенции об апостиле», как и Чешская Республика, то диплом и приложение к диплому будут иметь только пункт проверки «Апостиль», а затем официально переведены на чешский язык в соответствии с законом .

Список государств, подписавших Гаагскую конвенцию (государства, принявшие Конвенцию) здесь .

Список органов , уполномоченных ставить апостиль в каждом штате, здесь .

З якими дипломами виникають труднощі

У Чехії найлегше підтвердити дипломи технічних вишів, тому що їх програми в Чехії та пострадянських країнах дуже схожі. Нострифікація економічного диплома також зазвичай не викликає труднощів. З гуманітарними спеціальностями трохи важче, але якщо ви правильно підберете навчальний заклад для нострифікації, то цей процес звичайно проходить успішно.

При цьому можуть виникнути проблеми з нострифікацією диплома лікаря-педіатра, тому що окремою спеціальністю «педіатрія» в чеських медичних ВНЗ немає, вона вивчається в рамках спеціальності лікаря загального профілю. Найважче нострифікувати дипломи юридичних вишів через відмінності у законодавствах Чехії та пострадянських країн. В Чешкою Республіці такі документи часто кваліфікуються як дипломи у сфері державного управління, а не юриспруденції.

Процесс Нострификации в Чехии:

Чтобы обучаться в Чешском ВУЗе или работать на территории ЕС, вам необходимо взглянуть на имеющиеся у Вас на руках диплом или аттестат вашей страны. Нострификация = необходимость, если вы уезжаете в Чехию.

Нострификация аттестата в Чехии

В Чехии можно нострифицировать аттестат любой страны (нострификация аттестата это признание образования в Чехии). Нострификация аттестата дает возможность обучаться в любом Чешском ВУЗе (на чешском языке — бесплатно, на других языках — платно). Какой бы язык вы не выбрали — учеба в Чехии — это гарантия студенческой визы в Чехию на ближайшие пару, тройку лет. С признанным образованием, имея на руках нострификацию аттестата, Вы также можете подать документы на рабочую визу в Чехию, даже если у Вас нет еще высшего образования.

При нострификации аттестата в Чехии обычно назначаются чешские государственные экзамены. Но в 2016 году процесс нострификации обещают упростить.

Нострификация диплома в Чехии

В Чехии можно нострифицировать диплом любой страны, НО здесь есть один момент. Если у вас оконченное высшее образование, т.е. полных 5 лет обучения, то в зависимости от вашей специальности диплом нострифицируется со статусом Bc. (в большинстве случаев) или Mg., Ing. (такое встречается реже). Такие правила в Чехии введены из за разницы в системах обучения в разных странах. Нострификацию диплома в Чехии лучше доверить языковым курсам.

Как нострифицировать аттестат в Чехии

Нострификация есть, что дальше?

Если вам признали статус чешского бакалавра — но вас это не устраивает, то вам нужно подать заявку в Чешский ВУЗ, и доучиться еще 2 года в Чехии на международного магистра, инженера. За это время вы здесь обживетесь, и определитесь хотите вы здесь жить, работать, или нет. После получения диплома можете искать работу в Чехии и оформить себе чешскую рабочую визу, в этом случае получите статус ВНЖ в Чехии. Кстати Чешский магистр или инженер — очень завидный диплом для многих. Основанием для учебы в Чехии является уровень чешского B1-B2, это минимум чтобы вы могли слушать лекции и писать семинарки, сдавать экзамены.

Если вы счастливчик, и вам признали статус магистра или инженера, и вы не желаете обучаться в чешском ВУЗе, но желаете приехать в Чехию на работу — мой совет, начинайте с изучения чешского языка. Специалисты с высшим образованием здесь на вес золота, причем средняя зарплата в Чехии с обычным дипломом варьируется от 25.000-40.000 крон.

Со знанием языков (чешский, русский, английский, немецкий) шансы устроиться в международную престижную фирму значительно повышаются, разумеется вместе с зарплатой.

Так куда же лучше?

Лучше всё же поступать на бакалавриат. Во-первых, в 18 лет проще уезжать в другую страну, чем в 22. Во-вторых, туда проще поступить. В-третьих, на бакалавриате есть большое количество общих предметов, на которые ходит весь поток, а значит у вас будет больше знакомых. К тому же на первых курсах университета студенты жадно ищут новые знакомства в новом месте, в то время как на магистратуре у всех уже свои жизни (а ещё все между собой уже знакомы, а вы «новенький»).

Но магистратура в Чехии — это тоже вполне реальный вариант. И не такой уж плохой. Это отличная возможность получить европейское образование не тратя на обучение 5 и больше лет. 

Из чего состоит процесс нострификации?

Нострификация школьного аттестата и диплома колледжа отличаются от нострификации вузовского диплома. Расскажем о каждом из направлений подробнее.

Нострификация аттестата или диплома колледжа

Для признания одного из этих документов об образовании нужно:

  подготовить школьный аттестат или диплом колледжа, к которому обязательно прилагается вкладыш с оценками по каждому предмету и выписка с указанием количества часов по каждому предмету

  Важно: если человек учился в нескольких школах, такие справки нужны из каждой школы. А в дипломе колледжа такое приложение с перечнем предметов и часов уже есть – дополнительно брать ничего не нужно;
  сделать  нотариально заверенную копию аттестата или диплома колледжа;
  обратиться к судебному переводчику для перевода аттестата или диплома на чешский язык и заверения перевода (как правило, судебный переводчик делает и то, и другое сразу);
  подать заявление на нострификацию вашего документа в Магистрат Праги или krajský úřad одного из краевых центров Чехии;
  оплатить госпошлину в размере 1 000 чешских крон (порядка 4 000 рублей).

В рамках чешской системы образования диплом российского колледжа и аттестат российской школы – это примерно один уровень образования. Оба этих документа позволяют поступать в чешский бакалавриат на первый курс. В статусе этих документов нет никакой разницы, но при поступлении в чешский вуз с дипломом колледжа не придется сдавать нострификационные экзамены. Это обусловлено тем, что в колледже учатся 4 года – как раз столько, сколько чехи учатся в школе после 9 класса. Так что часов по предметам вполне хватит.

Магистрат – это местный орган управления, что-то вроде нашей мэрии. В Магистрате есть департамент образования, который и возьмет на себя проверку вашего документа.

Нострификация вузовского диплома

Для нострификации диплома российского вуза вам нужно будет обращаться не в Магистрат, а в один из чешских вузов, в котором изучается аналогичная специальность. Например, если вы изучали биоинформатику, вам подойдет любой чешский университет, в списке специальностей которого есть биоинформатика.

Подбор учебного заведения, в котором вы будете нострифицировать диплом, вы осуществляете самостоятельно – к сожалению, нет никакого ведомства, которое может оказать в этом содействие. Если вы будете готовиться к поступлению со школой Vltava, мы, безусловно, с этим поможем, чтобы вы не тратили время зря и усердно готовились, не отвлекаясь на мелочи.

В подходящий чешский вуз вы отправляете:

 • нотариально заверенную копию диплома и вкладыша с перечнем всех предметов;
 • перевод диплома и вкладыша с перечнем предметов на чешский язык, заверенный у чешского судебного переводчика;
 • заявление на нострификацию вашего документа;
 • подтверждение оплаты пошлины в размере 3 000 чешских крон (порядка 12 000 рублей) – выезжать для оплаты пошлины не нужно, поскольку это можно сделать обычным банковским переводом, используя реквизиты, указанные на сайте вуза.

Важно: если в вашем дипломе текст дублируется на английский язык, диплом и вкладыш переводить не нужно – документ можно заверить у нотариуса, а потом перевести текст заверения у судебного переводчика

В каких случаях нострификация диплома необходима?

Нострификацию диплома требуют от иностранцев также  в случае каких-либо возникших подозрений, касательно  полученного образования. Нострификация, например, необходима для получения Рабочей и Синей карты (подробнее о получении данных видов виз).

Какие дипломы необходимо нострифицировать?

Процесс нострификации дипломов касается:

 • Полного среднего и среднего специального образования,
 • Высшего образования,
 • Регулированных государством профессий (под данным понятием подразумеваем врачебную аттестацию, работу консультантом в сфере налогового законодательства и многие другие (их перечень можете найти на следующем сайте).

Как происходит процесс нострификации диплома о полном среднем  образовании.

При нострификации диплома о полном среднем образовании необходимо предоставить аттестат и полную выписку всех предметов, изученных во время учебы. В случае если Вам не достает какого-либо предмета, который в рамках обучения в ЧР является обязательным, Вам придется сдавать по этому предмету экзамен на чешском языке. Данный экзамен обычно происходит в школе, назначенной Вам соответствующим учреждением и недалеко от Вашего места проживания.

Вместе с аттестатом надо подать заполненное заявление на нострификацию, которое можно распечатать здесь и документ о Вашем месте проживания. Если Вы проживаете в Праге, все необходимые документы можете подать в центральную мэрию Праги. Если нет, тогда Вам надо обратиться в краевую Администрацию в районе Вашего проживания. Ностификация стоит 1000 чешских крон и весь процесс длится приблизительно 30 дней.

Как проходит нострификация аттестата в Чехии?

Для нострификации аттестата необходим следующий пакет документов:

 • Аттестат о полном среднем образовании;
 • Приложение к аттестату;
 • Справка из школы со списком пройденных предметов и количестве прослушанных часов за последние 3 года обучения (в справке должно быть указано не менее 4 600 часов);
 • Документ об аккредитации школы;
 • Подтверждение регистрации на территории Чехии;
 • Копия первой страницы паспорта;
 • Заявление о нострификации на чешском языке.

Все документы необходимо отксерокопировать, заверить у нотариуса, перевести на чешский язык у судебного переводчика и подать в магистрат. Подавать необходимо именно заверенные копии, потому что магистрат не возвращает полученные бумаги. В случае успешной сдачи студент получит лишь подтверждение о нострификации аттестата в Чехии.

Процедуры нострификации обойдется в 1000 Крон. Квитанцию об оплате нужно приложить к заявлению. Впрочем, студентам языковых школ, как правило, помогают кураторы.  «За нас оформляли документы на нострификацию. Я просто принесла необходимый пакет документов, и кураторы уже сами ходили и отдавали их на рассмотрение», — поделилась Надежда в своем отзыве.

Городское управление рассматривает заявление в течение 1-2 месяцев, после чего абитуриенту назначается от 2 до 5 нострификационных экзаменов. Выбор предметов и их количество назначается на основании справки из школы, в зависимости от того, сколько часов уделялось каждой дисциплине в школьной программе. 

В большинстве случаев назначаются предметы с наименьшим количеством часов изучения. Поэтому выпускники из СНГ чаще всего сдают химию, биологию, основы общественных наук, в которую входят философия, социология, психология и право, географию и информатику.

Решение о назначенных предметах абитуриент получает за 2 недели — месяц до первого экзамена. Интервалы между сдачей предметов составляют от 5 до 7 дней. Но бывает и больше.

«У меня было почти два месяца на то, чтобы подготовиться к экзаменам. Письмо из магистрата я получила в начале декабря, а первый экзамен был назначен на 1 февраля. Я сдавала географию, биологию и физику.  Могу с уверенностью сказать, что нострификация — это не так страшно, но готовиться к ней нужно», — рассказала Вероника. 

Студенты языковых курсов, которые не уверены в том, что смогут сдать нострификацию со своим уровнем знания чешского, могут воспользоваться услугой судебного переводчика. Но, при этом не стоит рассчитывать на его помощь с ответами на вопросы, ведь преподаватели, которые принимают нострификацию, в силу своего опыта, уже понимают русский и могут аннулировать ваш результат за подсказки. 

Если вы все-таки решили сдавать нострификацию самостоятельно, не стоит переживать относительно уровня своего чешского. Экзаменаторы с пониманием относятся к выпускникам и даже могут помочь с переводом научных терминов.

После сдачи нострификационных экзаменов магистрату Праги или другого города Чехии дается время на оформление документов по нострификации вашего диплома или аттестата о среднем образовании после школы или колледжа. На практике это может занять до месяца. Сразу же делаете заверенные копии и относите в университет для зачисления.

Если вы не сдали хотя бы 1 экзамен, придется проходить весь процесс заново. Для ускорения процесса новой подачи рекомендуем делать перевод документов на чешский язык сразу в 2 экземплярах, чтобы долго не ждать в «сезон нострификаций».

Нострификация украинского диплома в Чехии

Нострификация – это процесс подтверждения диплома о высшем образовании, которое получено в другой стране. Происходит это путем сравнения изученных предметов и их продолжительности аналогичным в чешском учебном заведении. То есть приезжая в Чехию украинцу, для того, чтобы его диплом мог быть использован в этой стране, необходимо пройти нострификацию.

           Документ, подтверждающий диплом надо оформить по нескольким причинам:

 • Без этого невозможно найти работу в Чехии по специальности
 • Зарплата в Чехии будет существенно меньше, чем при наличии бумаг, подтверждающих высшее образование, полученное в другой стране по определенной специальности
 • При необходимости продолжить обучение в Чехии без нострификации невозможно поступить сразу на тот учебный уровень, который нужен. К примеру, если иностранец желает продолжить обучение в чешской магистратуре без подтвержденного диплома бакалавра он не сможет поступить в выбранный ВУЗ

Подлежат подтверждению практически все иностранные дипломы. Исключением служат лишь те документы, которые получены в странах, с которыми у Чехии подписан договор о том, что документы этих государств взаимно признаются. В этот список входят Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Словения и некоторые страны, которые ранее входили в состав Советского Союза, Украина в этот список не входит

Последние новости


О «неизбежном» скором выходе Ubisoft+ на Xbox сообщил еще один


Минюст США и Пентагон расследуют утечки секретных документов по

В Иркутске разыскали 12-летнего мальчика, пропавшего 4 апреля


Девять лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области


ИГУ поддержал Всероссийскую акцию «Будь здоров!»


Лазарева суббота 8 апреля 2023 года: традиции и приметы


Настасья Самбурская похвасталась пышной грудью в бикини


Сетки из нержавеющей стали и цветных металлов: прочное и эстетически


Ограждения для грядок из ДПК: стильное решение для вашего сада


«Пожалела»: Алена Кравец рассказала о перекроенной груди


Актер Андрей Бочаров назвал YouTube вражеской платформой за


В Wild Hearts улучшили производительность на Xbox Series X | S с

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий