Переводчик русско тайский с произношением

Про любовь

Фраза на русскомПроизношениеПеревод
ЛюбовьКхва: м-ракความรัก
ЛюбитьРакรัก
Я вас люблю (говорит муж.)Пхом-рак-кхунผมรักคุณ
Я вас люблю (говорит жен.)Чан-рак-кхунฉันรักคุณ
Любимая(ый)Тхи:-ракที่รัก
Моё сердце разбитоХу: а-тьая пхом (чан) си: а-лэ: уหัวใจ ผม (ฉัน) เสียแล้ว
Вы сегодня очень красиваяВан-ни:-кхун-су: ай-ма: кวันนี้คุณสวยมาก
Ты красивый! (муж.)Кхун-ло:คุณหล่อ
Мы можем завтра встретиться?Пхрунг-ни:-пхоп-кан-дай-майพรุ่งนี้พบกันได้ไหม
Ты хорошо танцуешьКхун-те: н-ке: нгคุณเืต้นเก่ง
У тебя хорошая машинаКхун-ми:-рот-йон-ди:คุณมีรถยนต์ดี
Кем ты работаешь?Кхун-а: чи: п-арайคุณอาชีพอะไร

Где (находится)

Вопросительное «где?» в тайском — йу: тхи: най — стоит после названия места. Йу: — означает «быть, находиться, пребывать (где-либо), жить». Обязательно добавляйте для вежливости кха (если спрашивает женщина) или кхрап (если спрашивает мужчина), когда спрашиваете незнакомца.

Фраза на русскомПроизношениеПеревод
ЗдесьТхи: ни:ที่นี่
ТамТхи: нанที่นั่น
Вот там, вон тамТхи: но: нที่โน่น
(идите, двигайтесь) прямоТронг пайตรงไป
Поверните направоЛиеу кхуа:เลี้ยวขวา
Поверните налевоЛиеу са: йเลี้ยวซ้าย
Быть, находиться (где-либо)Йу:อยู่
Где?Тхи: найที่ไหน
Где (находится) отель эраванРонгрэ: м ера: уан йу: тхи: найโรงแรมเอราวัณอยู่ที่ไหน
Это вон там. Сначала прямо, далее поверните направоЙу: тхи: но: н тронг пай лиеу кхуа:อยู่ที่โน่น ตรงไป เลี้ยวขวา

Интересные факты

 • В тайском и китайском языке много общих слов, сходная тональная и речевая структура – результат многовекового соседства двух народов. Большинство слов обоих языков односложны, не изменяются по падежам и родам.
 • В тайском языке одно и то же слово может быть глаголом, существительным или прилагательным в зависимости от места в предложении.
 • Число слов ограничено их односложностью, поэтому тайский язык богат омонимами, то есть, словами одинаковыми по звучанию, но разными по значению.
 • Чтобы различать омонимы, тайцы прибегают к употреблению уточняющих слов. Например, одним и тем же словом обозначается цапля, каучуковое дерево и резина. Если перед словом поставить уточнение «птица», станет ясно, о чем идет речь.
 • В языке присутствуют слова, состоящие из нескольких слогов – это заимствования и звукоподражания.
 • В языке нет знаков препинания, кавычек, скобок.
 • Личные местоимения для мужчин и женщин разные. «Я» для мужчины – пом, для женщины – дичан или чан. В разговорниках эта тонкость обычно не учитывается, что очень забавляет тайцев.
 • Вопросительное слово ставится в конец предложения. К примеру, вопрос «Что вы хотите?» звучит как «Хотите вы что?».
 • Множественное число существительных часто образуется повторением слова. Ребенок «дек», дети – «дек-дек».

Мы гарантируем приемлемое качество, так как тексты переводятся напрямую, без задействования буферного языка, по
технологии Яндекс.Переводчика.

В ресторане

Без специй пожалуйстаКхо: май пет кхрап(кха)ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ)
РесторанРа: н, а: ха: нร้าน อาหาร
Сколько это стоит?Ни: тхау райนี่เท่าไร
Вкусно, вкусныйА-ро: йอร่อย
Не вкусно, не вкусныйМай а-ро: йไม่อร่อย
БутылкаКху: ат ขวด
ВилкаСо: м ส้อม
Кружка, чашкаТху: ай ถ้วย
ЛожкаЧо: н ช้อน
НожМи: т มีด
Палочки для едыТа-ки: ап ตะเกียบ
СтаканКэ: у แก้ว
ТарелкаТьа: н จาน
СольКлы: а เกลือ
СолёныйКхемเค็ม
ЛимонМана: у มะนาว
КислыйПри: еу เปรี้ยว
СахарНа: м-та: н น้ำตาล
СладкийВа: н หวาน
ПерецПхрикพริก
ОстрыйПхетเผ็ด
ВодаНа: м น้ำ
БезвкусныйТьы: д จืด
Хлеб, бисквитКханом-пангขนมปัง
ТостКханом-панг-пингขนมปังปิ้ง
Десерт — короткая лапша в сиропеСа: римซ่าหริ่ม
Рисовый десерт (рис свареный с молоком и сахаром)Кха: упа: йа: тข้าวปายาส
РисКха: уข้าว
Жареный рисКа: упхадข้าวผัด
АрбузТэ: нгмо:แตงโม
ЗавтракА: ха: н чауอาหารเช้า
ОбедА: ха: н тхи: ангอาหารเที่ยง
УжинА: ха: н йенอาหารเย็น
Вы голодны?Кхун хиу май кхрап(кха)คุณหิวไหม ครับ(ค่ะ)
Да. Я голоденЧай кхрап(кха) пхом (чан) хиу кхрап(кха)ใช่ ครับ(ค่ะ) ผม (ฉัน) หิว ครับ(ค่ะ)
Где вы хотите покушать?Кхун йа: к тя рап пратха: н тхи: най кхрап(кха)คุณอยากจะรับประทานที่ไหน ครับ(ค่ะ)
Пойдем в ресторан который находится на сой (переулок) 3Пай тхи: ра: н, а: ха: н тхи: йу: со: й са: м кхрап(кха)ไปที่ร้านอาหารที่อยู่ฃอยสาม ครับ(ค่ะ)
Что вы закажите?Кхун тя санг арай кхрап(кха)คุณจะสั่งอะไร ครับ(ค่ะ)
Я закажу суп том ям Пхом (чан) тя: санг том йам кхрап(кха)ผม (ฉัน) จะสั่งต้มยำ ครับ(ค่ะ)
Вкусно?Аро: й май кхрап(кха)อร่อยไหม ครับ(ค่ะ)
Очень вкусно!Аро: й ма: к ма: к кхрап(кха)อร่อยมากๆ ครับ(ค่ะ)
Что вы хотите выпить?Кхун тя йа: к ды: м арай кхрап(кха)คุณจะอยากคื่มอะไร ครับ(ค่ะ)
Пива пожалуйстаКхо: би: а кхрап(кха)ขอเบียร์ ครับ(ค่ะ)
Вы уже сыты?Кхун им ры: йанг кхрап(кха)คุณอิ่มหรือยัง ครับ(ค่ะ)
СытИм кхрап(кха)อิ่มแล้ว ครับ(ค่ะ)
Я вегетарианецПхом (чан) пен мангсавират кхрап(кха)ผม (ฉัน) เป็นมังสวิรัติ
Счет (пожалуйста)Чек бин (дуой) кхрап(кха)เช็คบิล (ด้วย) ครับ(ค่ะ)
Без специй (не остро)Кхо: май пет кхрап(кха)ขอไม่เผ็ด ครับ(ค่ะ)
Я не хочуПхом (чан) май ау кхрап(кха)ผม (ฉัน) ไม่เอา ครับ(ค่ะ)
Где находится уборная?Хо: нг нам йу: тхи: най кхрап(кха)ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ครับ(ค่ะ)
Жареный рисКха: у пхатข้าวผัด
… С курицейКха: у пхат кайข้าวผัดไก่
… Со свининойКха: у пхат му:ข้าวผัดหมู
… С говядинойКха: у пхат ны: а ข้าวผัดเนื้อ
… С морепродуктамиКха: у пхат тхале:ข้าวผัดทะเล
… С креветкамиКха: у пхат кунгข้าวผัดกุ้ง
Суп из рисовой лапшиКуай ти: еу ก๋วยเตี๋ยว
… С курицейКуай ти: еу кайก๋วยเตี๋ยวไก่
… Со свининойКуай ти: еу му:ก๋วยเตี๋ยวหมู
… С говядинойКуай ти: еу ны: а ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
Яичная лапшаБа ми:บะหมี่
Яичная лапша со свининойБа ми: му: дэ: нг บะหมี่หมูแดง
ОмлетКхай тьи: еу ไข่เจียว
Жареное яйцоКхай да: у ไข่ดาว
БрендиЛау бранди:เหล้าบรั่นดี
ВиноЛау вайเหล้าไวน์
ВискиВитки:วิสกี้
ВодкаВотка:ว็อดก้า
ДжинЛау йинเหล้ายิน
ПивоБи: а เบียร์
РомЛау рамเหล้ารัม
Пиво сингхаСингสิงห์
ЧангЧа: нг ช้าง
ЛеоЛи: о ลีโอ
АчаА: ча:อาชา
ИсанскоеИ: са: н би: а อีสานเบียร์
Две большие бутылки пива чанг пожалуйстаКхо: би: а ча: нг кхуат йай со: нг кхуат кхрап(кха)ขอเบียร์ช้างขวดใหญ่สองขวด ครับ(ค่ะ)
Пиво (уже) закончилосьБи: а мот лэ: у кхрап(кха)เบียร์หมดแล้ว ครับ(ค่ะ)
Дорогая(ой), принеси мне одну бутылку пива сингхаТхи: рак кхо: ау би: а синг кхуат нынг ма хай пхом дуой кхрап(кха)ที่รัก ขอเอาเบียร์สิงห์ขวดหนึ่ง มาไห้ผมด้วย ครับ(ค่ะ)

За покупками

Один батНынг ба: тหนึ่งบาท
Пять батХа: ба: тห้าบาท
Десять батСип ба: тสิบบาท
Двадцать батЙи: сип ба: тยี่สิบบาท
Пятьдесят батХа: сип ба: тห้าสิบบาท
Сто батНынг рой ба: тหนึ่งร้อยบาท
Пятьсот батХа: рой ба: тห้าร้อยบาท
Тысяча батНынг пхан ба: тหนึ่งพันบาท
сколько стоит? (жен.)Тхау рай кхаเท่าไรคะ
сколько стоит? (муж.)Тхау рай кхрапเท่าไรครับ
сколько стоит? (недорогое кафе)Кеп танг дуойเก็บตังค์ด้วย
счет, пожалуйста? (ресторан)Чек бин дуойเช็คบิลด้วย
Сколько это стоит?Ни: тхау райนี่เท่าไร
200 батСонг рой ба: тสองรอ้ยบาท
Сколько этот/эта (вещь) стоит?Ан ни: тхау райอันนี้เท่าไร
Этот/эта (вещь) 100 батАн ни: нынг рой ба: тอันนี้หนึ่งร้อยบาท
Сколько (штук) вы хотите?Ау ки: анเอากี่อัน
Я хочу двеАу сонг анเอาสองอัน
Я хочу однуАу нынг ан/ау ан нынгเอาหนึ่งอัน/เอาอันหนึ่ง
Сколько стоит 1 шт. (каждая)Ан ла тхау райอันละเท่าไร
40 бат каждаяАн ла си: сип ба: тอันละสี่สิบบาท
Какая цена за 2 шт.Сонг ан тхау райสองอันเท่าไร
75 бат за 2 шт.Сонг ан тед сип ха: ба: тสองอันเจ็ดสิบห้าบาท

Медицинский уголок

Фраза на русскомПроизношениеПеревод
Боль тупая, продолжительнаяПуатปวด
БольТепเจ็บ
Боль острая, резкаяСэ: пแสบ
ПереломХакหัก
ПорезБа: тบาด
Амбулаторная картаБат пху: пу: эйบัตร ผู้ ป่วย
Быть больнымПу: эйป่วย
ДиагнозВи-нит-чай ро: кวินิจฉัยโรค
ЗаболеватьЛом-тьепล้มเจ็บ
Задержать дыханиеКлан-лом-ха: й-тьайกลั้นลมหายใจ
ЗдоровьеСу-кха-пха: пสุขภาพ
МедикаментыВе: т-ча-пханเวชภัณฑ์
Хорошее здоровьеСу-кха-пха: п ди:สุขภาพดี
Плохое здоровьеСу-кха-пха: п май ди:สุขภาพไม่ดี
Курение плохо влияет на ваше здоровьеСу: п бу ри: май ди: то су-кха-пха: пสุขภาพไม่ดี
ТерапевтНак-бам-бат-ро: кนักบำบัดโรค
ФизиотерапевтНак-ка: й-пха:-бам-батนักกายภาพบำบัด
ХирургСан-ла-йа-пхэ: тศัลยแพทย์
Абсцесс, нарыв, гнойникФи:ฝี
АллергияПхэ:แพ้
Анемия, малокровиеЛы: ат-тьа: нгเลือดจาง
АппендицитРо: к-сай-тингโรคไส้ติ่ง
АстмаРо: к-хы: тโรคหืด
Базетова болезньРо: к-кхо:-пхо: к-та:-по: нโรคคอพอกตาโปน
БеременностьТанг-тхонгตั้งท้อง
Бери-бериРо: к-неп-ча:โรคเหน็บชา
БессонницаНо: н-май-лапนอนไม่หลับ
БешенствоРо: к-ма:-ба:โรคหมาบ้า
БронхитЛо: д-лом-ак-се: пหลอดลมอักเสบ
Брюшной тифРа: к-са: тรากสาด
Ветряная оспаРо: к-сук-сайโรคสุกใส
Газы в кишечникеЛомลม
ГоловокружениеВиа: н-хуаเวียนหัว
ГонореяРо: к-но: нг-найโรคหนองใน
ГрыжаЛонг-факลงฝัก
Денге, тропическая лихорадкаРо: к-кхай-денг-ке:โรคไข้เด็งเก้
Диарея, поносРо: к-тхонг-ру: ангโรคท้องร่วง
ДизентерияРо: к-битโรคบิด
ДифтерияРо: к-кхо:-ти: пโรคไข้คอตีบ
ЖарКхайไข้
ЖелтухаРо: к-нам-ди:-са: нโรคน้ำดีซ่าน
Женские болезниРо: к-ча-пхо-са-три:โรคเฉพาะสตรี
ЗапорТхонг пху: кท้องผูก
ЗобРо: к-кхо:-пхо: кโรคคอพอก
ИмпотенцияКа: м-та: й-да: нกามตายด้าน
Инфекционные заболеванияРо: к-тит то:โรคติดต่อ
КашельАйไอ
КорьРо: к-хатโรคหัด
КраснухаРо: к-хы: атโรคเหือด
Лейкемия, белокровиеЛы: ат-кха: уเลือดขาว
МалярияМа: ле: риаมาเลเรีย
Морская болезньРо: к-мау-кхлы: нโรคเมาคลื่น
НеврастенияРо: к-пра-са: т-о: нโรคประสาทอ่อน
ОзнобУатหวัด
Опасная болезньРо: к-пхайโรคภัย
ОпухольБуамบวม
ОспаРо: к-фи:-да: тโรคฝืดาษ
Падать в обморок, терять сознаниеПен-ломเป็นลม
ПараличРо: к-ам-ма-пха: тโรคอัมพาด
ПереломХакหัก
ПерхотьРанг-кхэ:รังแค
Пищевое отравлениеА: ха: н пен пхитอาหารเป็นพิษ
ПодаграРо: к-кауโรคเก๊าท์
Порок сердцаРо: к-хуа-тьайโรคหัวใจ
ПроказаРо: к-ры: анโรคเรื้อน
Психическое заболеваниеРо: к-тьитโรคจิตต์
РакРо: к-ма-ренгโรคมะเร็ง
РанаБа: т-тепบาดเจ็บ
РахитРо: к-кра-ду: к-о: нโรคกระดูกอ่อน
РевматизмРо: к-пу: ат-кхо:โรคปวดจข่้อ
Рожа, рожистое воспалениеРо: к-фай-ла: м-тхунгโรคไฟลามทุ่ง
СвинкаРо: к-кха: нг-тху: мโรคคางทูม
СкарлатинаРо: к-дам-дэ: нгโรคไข้ดำแดง
СлабостьПен-ломเป็นลม
СпидРо: к-е: тโรคเอดส์
ТуберкулёзВан-на-ро: кวัณโรค
Холера (чума)Ро: к-ха:โรคห่า
ЭпидемияРо: к-ра-ба: тโรคระบาด
ЭпилепсияЛом-ба:-му:ลมบ้าหมู
Анестезирующее средствоЙа:-ра-нгап кхуа: м-ру:-сыкยาระงับความรู้สึก
БактерицидЙа:-кха:-чы: а-ро: кยาฆ่าเชี้อโรค
Болеутоляющее средствоЙа:-кэ:-пу: атยาแก้ปวด
Ветрогонное средствоЙа:-кхап-ломยาขับลม
ЖаропонижающееЙа:-кэ:-кхайยาแก้ไข้
Жаропонижающее средство (народное)Йа:-кхи: оуยาเขียว
Желудочное средствоЙа:-тха: тยาธาตุ
Зубная паста, зубной порошокЙа:-си:-фанยาสีฟัน
КаплиЙа:-йо: тยาหยอด
Лекарство, медикаментыЙа:ยา
Лечебный отвар, декоктЙа:-томยาต้ม
Мазь (для втирания)Йа:-тха:ยาทา
МикстураЙа:-намยาน้ำ
Мочегонное средствоЙа:-кхап-пат-са:-ваยาขับบปัสสาวะ
Народное средство, лекарствоЙа:-кла: нг-ба: нยากลางบ้าน
Настойка на спирте, тинктураЙа:-до: нгยาดอง
ПастилкаЙа:-омยาอม
Пластырь, горчичникЙа:-пхо: кยาพอด
Потогонное средствоЙа:-кхап-нгы: аยาขับเหงื่อ
ПротивоядиеЙа:-кэ:-пхитยาแก้พิษ
СлабительноеЙа:-ру / йа:-тха: йยารุ / ยาถ่าย
СнотворноеЙа:-мау-лапยาเมาหลับ
Таблетка, пилюляЙа:-метยาเม็ด
Укрепляющее, тонизирующее средствоЙа:-бам-рунг-тха: тยาบำรุงธาตุ
Успокаивающее средствоЙа:-ра-нгап кхайยาระงับเส้นประสาท
Яд, отраваЙа:-пхитยาพิษ

Официальный язык

Официальным языком в Тайланде является тайский. Однако языковое многообразие этой страны довольно большое. В результате многолетней миграции на данный момент в Тайланде проживают разные этнические группы людей, язык их многим похож, но не является одинаковым.

Например, на севере Тайланда много переселенцев из Лаоса, которые говорят на своем лаоском языке. Несмотря на различия в языках, лаосцы и тайцы хорошо понимают речь друг друга. В северной части Тайланда распространен так называемый лаоско-тайский язык.

В основной своей массе местные жители Тайланда общаются на тайском языке, который в зависимости от региона может отличаться своим диалектом и наречиями.

С первого взгляда иностранца тайский язык может показаться очень сложным. Буквы какие-то странные, которые похожи на закорючки, мало чем отличающиеся друг от друга. Слова не разделяются пробелами и выглядит письменная тайская речь, как большое нагромождение непонятных символов. Не менее странным кажется произношение слов, которое больше похоже на мяуканье, чем на человеческую речь. Именно такими были мои первые впечатления о тайском языке.

Но на самом деле тайский язык совсем несложный, он просто другой. В нем слова не меняются по родам, падежам и числам, глаголы имеют три времени. Но слова изменяются в зависимости от того, кто их произносит мужчина или женщина и по отношению к кому. Эта основная сложность тайского языка. Однако по сравнению с русским языком тайский совсем простой.

Тело. Части тела

БедроКха:-о: нขาอ่อน
БровиКхон-кхиуขนคิ้ว
Волос (на голове)Пхомผม
Волос (на теле)Кхонขน
ГениталииА-вай-йа-ва-пхе: тอวัยวะเพศ
ГлазТа:ตา
ГоленьНа:-кхэ: нгหน้าแข้ง
ГоловаХуаหัว
ГорлоКхо:คอ
Грудь (грудная клетка)Суангทรวง
Грудь (женская)Номนม
ГрудьОкอก
ГубаРим-фи:-па: кริมฝีปาก
ЖивотТхо: нгท้อง
ЗапястьеКхо:-мы:ข้อมือ
ЗрачокЧо: нг-та:-дамช่องตาดำ
ЗубФанฟัน
Кисть рукиМы:มือ
КистьМы:มือ
КожаПхиуผิว
КоленоКхауเข่า
КровьЛы: адเลือด
ЛадоньФа:-мы:ฝ่ามือ
ЛицоНа:หน้า
ЛобНа:-пха: кหน้าผาก
ЛодыжкаКхо:-тхауข้อเท้า
НогаКха:ขา
НоготьЛеп-мы:เล็บมือ
НоздряРу:-тьаму: кรูจมูก
НосТьаму: кจมูก
ПалецНиуนิ้ว
ПлечоЛайไหล่
ПодбородокДа: нгคาง
ПодмышкаРак-рэ:รักแร้
ПредплечьеКхэ: н-чуанг-ла: нгแขนช่วงล่าง
ПяткаСон-тхауส้นเท้า
РесницыКхон-та:ขนตา
РотПа: кปาก
РукаКхэ: нแขน
Сосок (груди)Хуа-номหัวนม
СпинаЛангหลัง
СтупняТхауเท้า
УхоХу:หู
ЩекаКэ: мแก้ม
ЯгодицаКанกัน
ЯзыкЛинลิ้น

Русско-тайский разговорник

: обозначает долгий звук (т.е. его нужно «тянуть», произносить дольше, чем обычно)

В конце каждого предложения рекомендуется добавлять слово «кхап» для мужчин и «кха» женщинам. Это правила вежливого тона. Если сравнивать с русским языком, то данные слова означают уважение, как говорили в Российской империи «-с», например, конечно-с, сударь-с. Вежливое здравствуйте будет «Савади кхап» (произносит мужчина), «Савади кха:» (произносит женщина).

Основные фразы

ФразаПроизношениеНаписание
ЗдравствуйтеСават ди:สวัสดี
До свиданияЛако́:нลา
СпасибоКхо:п кунขอบคุณ
ПожалуйстаКаруна:กรุณา
ИзвинитеКхо:тхо:дขอโทษ
Ничего страшногоМай пен райไม่มีปัญหา
ДаЧайใช่
НетМайไม่
ХорошоДи:ดี
ВчераМыэ ва:нเมื่อวาน
СегодняВанниวันนี้
ЗавтраПхрунг ни:วันพรุ่งนี้

Знакомство

ФразаПроизношениеНаписание
Меня зовутЧан чы:ฉันชื่อ
Как вас зовут?Кхун чы: арайคุณชื่ออะไร
Как поживаете?Сабай ди май
Хорошо, спасибоКаруна:

Вопросы

ФразаПроизношениеНаписание
Где?Тхи: найที่ไหน?
Куда?Пай най
Когда?Мыа: райเมื่อไหร่
Почему?Тхам майทำไม?
Во сколько?Ги: мо:нг
Куда вы идете?Кхун тя пан найคุณหายไปไหน
Сколько это стоит?Тхау райเท่าไหร่?
Это бесплатно?Ан ни: фри: чай май
Есть ли скидка?Лод дай май

Трудности в разговоре

ФразаПроизношениеНаписание
Я не понимаюЧан май кхау тяйฉันไม่เข้าใจ
Пожалуйста, скажите помедленнееКаруна: пху:д ча:куа ни:กรุณาพูดช้ากว่านี้
Я понимаюКхау тяйเข้าใจ

Где находится?

ФразаПроизношениеНаписание
Где находится …?Ю:тхи найอยู่ที่ไหน ?
АптекаРан кха:й я:ร้านขายยา
БольницаРонг пхаябанโรงพยาบาล
ДокторМо:หมอ
Полицейский участокСатани тамроут/ронпакสถานีตำรวจ
Продуктовый магазинРа:н чамร้านชำ
ПрачечнаяСак ри:дซักรีด
ТуалетХонг на:мห้องน้ำ
ЛифтЛи:фลิฟต์

В ресторане

ФразаПроизношение
Меню, пожалуйстакхо: мену ной
У вас есть меню на русском языке?Кхун ни мену паса: ратсие май
У вас есть меню для детей?Кхун ни мену дек май
Без специйМай то:нг сай пхрик
Не могли бы вы принести …Кхо: … май
СтаканНынг кэ:у
ТарелкаТьа:н
НожМи:т
ЛожкаЧо:н
ВилкаСо:м
ПепельницаТхи: кхи:е бу ри
СалфеткиПха: че:т мы:
ВкусноАро:й
Счет, пожалуйстаЧек бин

В отеле

ФразаПроизношение
У нас проблемаРао ми: пан ха
Я бы хотел …Пхом то:нг ка:н
Я бы хотел взять номер на более высоком этажеПхом то:нг ка:н хо:нг тхи: йу: чан су:нг
Я бы хотел номер …Чан То:нг ка:н хонг ми:
С двухспальной кроватьюТиенг кху:
ДвухместныйКхонг кху:
С ваннойА:нг на:м
С душемФакбуо
Детская кроваткаТиенг дэк
БассейнСа вай на:м
ПолотенцеПха: чед туо
Не работает …Сие
КондиционерКхрыэнг праб ака:т
ТелефонТхорасап
ТелевизорТхоратхад
Свет погасФай даб
Унитаз засоренСуом уд тан
Кран течетКок на:м пид май снит
Замок сломанКло:н прату сие
Ключ от номераГун чэ: хо:нг
Я потерял ключ от номераЧан тхам кунтиэ хонг ха:й
Я захлопнул дверь своего номераЧан пэ:д хонг май о:к
Пожалуйста, разбудите меня в …Каруна: плук чан вела

Еда и напитки

ФразаПроизношение
РисКха:у
ОвощиПхак
КреветкиКунг
КальмарПламык
КурицаГай
СвининаМу:
ГовядинаНыэ
ХлебКханомпанг
ВодаНам плау
ЧайЧа:
КофеКафэ
МолокоНом сод
Свежевыжатый апельсиновый сокНа:м сом кхан
ВиноЛау ва:й
ПивоБие:
ЛедНам кхэнг

Происшествия

ФразаПроизношение
Я потерял свой багажЧан тхам крапау ха:й
У меня украли …Чан тху:к кхамой
Багаж/сумкуКрапау
КошелекКрапау танг
ПаспортНангсы дэн тханг
ФотоаппаратКлонг тхай руп
Помогите мне, пожалуйстаКаруна чуой дуой
Вызовите, пожалуйста …Каруна суой риек
Скорую помощьТамрот
ПолициюЧа:
Произошла аварияКэд убатхет
Машина сбила меняРот чон чан
Мне нужен переводчикЧан тонган хай плэ

Цвета

ФразаПроизношение
БелыйКхау
ЧерныйДам
СерыйТхау
ЖелтыйЛыэ:нг
ЗеленыйКхие:у
СинийНа:м нгэн
КрасныйДэ:нг
РозовыйЧомп:ху

Числа

Вне скобок указывается написание числа, а в скобках указывается графическое изображение числа. Пример на русском: десять (10) — то же самое на тайском สิบ (๑๐).

ФразаПроизношениеНаписание
Су:нศูนย์ (๐)
1Нынгหนึ่ง (๑)
2Со:нгสอง (๒)
3Са:мสาม (๓)
4Си:สี่ (๔)
5Ха:ห้า (๕)
6Хокหก (๖)
7Тьетเจ็ด (๗)
8Пэтแปด (๘)
9Ка:уเก้า (๙)
10Сипสิบ (๑๐)
50Ха: сип
100Ро:йร้อย (๑๐๐)
250Со:нг ро:й ха: сип
500Ха: рой
1000Нынг панพัน (๑ ๐๐๐)
10000Мы:нหมื่น (๑๐ ๐๐๐)

Тайская виртуальная клавиатура

Те, кто хотел пообщаться с тайкой, не раз сталкивались с ситуацией, когда необходимо набрать текст на тайском, а далее его перевести.

Проблема заключается в том, что на компьютере нет установленной по умолчанию тайской раскладки.

Решить эту проблему может хороший сервис — тайская виртуальная клавиатура thai.virtualkeyboard.ru.Если возникнет необходимость перевести тайский текст на русский, воспользуйтесь ссылкой http://www.webtran.ru/translate/thai/.

P.S.: если вы хотите поделиться своей историей отдыха в другой стране (отзывом, рассказом о достопримечательностях), вы можете разместить ее на нашем сайте абсолютно бесплатно, отправив текст и фотографии на электронную почту ko-mers-ant@ya.ru. Условия размещения: текст от 2000 символов, включая пробелы, и минимум 3 качественные фотографии с отдыха в описываемом месте. В теме письма обязательно указать: прошу разместить статью на сайте tourwebring.com

Культурная программа. Куда сходить? Что послушать и посмотреть?

Балет (классический)Ра-бам-пла: й-тхауระบำปลายเท้า
БильярдБил-ли: атบิลเลียด
БоулингБо:-лингโบว์ลิ่ง
Драма (театр.)Ла-кхо: н-чи:-витละครชีวิต
ЗоопаркСу: ан-сатสวนสัตว์
КиноНангหนัง
Комедия, водевиль (театр.)Ла-кхо: н-та-локละครตลก
Махори. Тайский оркестр народных инструментовВонг-ма-хо:-ри:วงมโหรี
МузейПхи-пхит-тха-пханพิพิธภัณฑ์
ОкеанариумПхи-пхит-тха-пхан-сат-на: мพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
Опера (театр.)Ла-кхо: н-ро: нгละครร้อง
ПланетарийТхо: нг-фа:-тьам-ло: нгท้องฟ้าจำลอง
Пьеса (театр.)Ла-кхо: н-пху: тละครพูด
Симфонический оркестрВонг-ду-ри-йа: нгวงดุริยางค์
Танцевальное представление (театр.)Ла-кхо: н-рамละครรำ
Театральное представление, спектакль, постановкаЛа-кхо: нละกร
Театр тенейНангหนัง
ТеатрРо: нг-ла-кхо: нโรง ละคร
Трагедия (театр.)Ла-кхо: н-кам-су: анละกรกำสรวร
ЦиркЛа-кхо: н-сатละครสัตว์
Эстрадное представление, ревю (театр.)Ла-кхо: н-йо: йละครย่อย

Английский язык

В Тайланде местные жители довольно хорошо говорят на английском языке. Лишь пару раз за все время моего пребывания в Тайланде были случаи, когда я обращалась к тайцу, а он не знал английского языка. Обычно, когда спрашиваешь у тайца, говорит ли он на английском языке, он отвечает, что он чуть-чуть говорит. Но когда начинаешь с ним общаться, то понимаешь, что он не чуть-чуть говорит на этом языке, а очень хорошо владеет базовым английским.

Сложность в общении с тайцами на английском языке заключается в том, что у них особое произношение слов. Первое время я практически не понимала тайцев, говорящих на английском языке, хотя на базовом уровне я знаю английский. Но через несколько дней я привыкла к их произношению и начала их понимать. Сейчас же я общаюсь с тайцами на английском языке без проблем.

Поэтому, если вы хотя бы немного знаете английский язык, то проблем с общением в Тайланде у вас не будет. Практически все тайцы, проживающие в туристических городах и островах, хорошо говорят на английском языке. Исключением являются лишь места, куда туристы, как правило, не ездят. Однажды я посетила нетуристический город Суратхани в Тайланде. И когда зашла в кафе, то там никто не говорил на английском языке, а меню было написано только на тайском. Пришлось выбирать блюдо по картинкам, хорошо, что в меню они были.

Русско-тайский онлайн переводчик

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(13 голосов, в среднем: 4.3/5)

Бесплатный русско-тайский переводчик и словарь для перевода слов, фраз, предложений.
Чтобы начать русско-тайский перевод, необходимо ввести в верхнее окно редактирования текст.
Далее для работы русско-тайского онлайн словаря,
нажмите на зеленую кнопку “Перевести” и текст переведется.

АзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайскийКитайский традКорейскийКорсиканскийКреольскийКурдскийКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСуданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуТагальскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
АзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайскийКитайский традКорейскийКорсиканскийКреольскийКурдскийКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСуданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуТагальскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский
Перевести

Тайско-русский переводчик

Фрукты

Фраза на русскомПроизношениеПеревод
АрбузТэ: нг-мо:แตงโม
БананКлу: ай กล้วย
КокосМа-пхра: у มะพร้าว
Драконий фруктКэ: у-манг-ко: н แก้วมังกร
ДурианТху-ри: ан ทุเรียน
Кремовое яблокоНо: й-на:น้อยหน่า
ГуаваФа-рангฝรั่ง
ДжекфрутКха-нунขนุน
ЛангсатЛа: нг-са: т ลางสาด
Лонган или глаз драконаЛам-йайลำไย
ЛичиЛин-тьи:ลิ้นจี่
МангоМа-му: ангมะม่วง
МангостинМанг-кхукมังคุค
МаракуйяСау-ва-ротเสาวรส
АнанасСап-па-ротสับปะรด
Марианская слива или гандарияМа-пра: нг มะปราง
ПомелоСом-о:ส้มโอ
РамбутанНгоเงาะ
Малайское (розовое) яблоко или ямбозаЧом-пху:ชมพู่
СантолКра-тхо: н กระท้อน
Саподилла или чикуЛа-мутละมุด
КарамболаМа-фы: ангมะเฟือง
Антильский крыжовникМа-йомมะยม
КлубникаСа-тро:-бё:-ри:สตรอเบอรี่
Тамаринд или индийский финикМа-кха: м มะขาม
СалакСа-лаสละ
Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий